örgüt yapısının etkisi

Örgütsel yapı “, insanların örgütlenme şekli — şirketin raporlama yapısı anlamına gelir – Bu yapı şirketten şirkete farklılık gösterir” Uzun boylu “kuruluşlar çok sayıda yönetim katmanını kullanırlar” Düz “örgütler daha az katman kullanır ve yöneticilerin çoğunlukla daha geniş bir alanı vardır kontrol aralığı.

Bir işyerinin karakteristiği davranış ve inançlar kültürüdür. Bir organizasyonun kültürü ve yapısı birbirlerini etkiler. Organizasyona uygun bir yapı, sağlıklı bir kültür geliştirmeye yardımcı olur.

Sert yapıda olan şirketlerde iletişim, raporlama çizgilerini takip etme eğilimindedir. Düz yapıdaki şirketlerde, bölümler arasında iletişim daha kolay olabilir.

Çalışmalar, iş doyumu ve örgüt yapısı arasında bir ilişki bulmuştur. Düz yapılı kuruluşlar daha fazla kendini geliştirme fikrini teşvik edebilir ve çalışanlarda daha az endişe yaratabilir.

Departman içi ilişkiler, müşteriye, sorunların çözümlenmesinde zorluk çekmesi durumunda, müşterilerle olan ilişkiler zarar görebilir. Bir müşterinin sorularına cevap verebilecek ve sorunları çözebilen çok fonksiyonlu ekipler, müşteri memnuniyeti üzerinde olumlu bir etkisi vardır.

Organizasyon yapısı bir şirketin projelerinin başarısını etkiler. Proje personeli aynı zamanda rutin operasyonel işler yaparsa, projelere odaklanmak ve takvimlerini karşılamak zor olabilir. Bölümler arası bilgi akışı zorsa, kaynakları etkili bir şekilde paylaşma becerisini etkileyebilir.