kimyasal gübrelerin etkileri

Kimyasal gübreler, çiminizin görünümünü ve sağlığını geliştirebilir. Bununla birlikte, kimyasal gübreler ayrıca evcil hayvanlarınıza veya çocuklarınıza zarar verebilir ve yeraltı suları kirliliğine katkıda bulunur.

Kimyevi gübre azot, fosfor ve potasyum içerir. Azot en önemli bileşentir, azot yüzdesi, gübre etiketinde ve ardından fosfor ve potasyumda listelenen ilk sayıdır. Bazı gübreler çinko gibi “mikro besinler” de içerebilir.

Kimyasal gübreler çim renginizi artırabilir, yabani otları önleyebilir, hastalıkları önleyebilir ve çiminizin strese karşı dayanmasına yardımcı olabilir.

Kimyasal gübreler, özellikle evcil hayvanlarınıza ve çocuklarınıza sağlık tehlikesi oluşturabilir. Kimyasal gübreler inhale edilebilir, cilde emilir veya kontamine olmuş kıyafetler veya nesneler bulaşabilir. Kimyasal gübreler kanser, lenfoma, doğum kusurları ve doğurganlığın azalmasına neden olabilir.

Kimyasal gübreler, sudaki ekosistemleri tahrip eden ve insanlara ve hayvanlara ek bir sağlık riski oluşturan yer altı suyu kirliliğine katkıda bulunur.

Kompost gibi organik gübre kimyasal gübrelere alternatif oluşturmaktadır. Ayrıca, herbisitleri kullanmak yerine yabani otları boşaltmayı da düşünebilirsiniz. Çiminizi uygun biçme ve sulama teknikleriyle sağlıklı tutmak aynı zamanda kimyasal gübre ihtiyacını da azaltacaktır.