hemşirelik için ahlaki kural

Etik, hemşireliğin önemli bir bileşenidir. Hemşireleri ve bir bütün olarak sağlık endüstrisini yönlendiren ahlakın temelidir. Sağlık sistemi daha karmaşık hale geldiğinden bir etik kurallara sahip olmak çok önemlidir. Bakım ve tedavi ile ilgili kararlar da karmaşıklaşıyor.

Bir etik kural, yasalar hakkında bilgi sunan bir web sitesi olan US Legal’a göre “karar verme ve davranışı yönlendiren bir organizasyonda davranış ilkeleri kümesi” olarak tanımlanır. Bu ilkeler mesleki dünyadaki kişilere etik seçimler yapmak için özel yönergeler sağlar.

Hemşireler için Etik Kuralları dört ana ilkeye sahiptir: özerklik, fayda, gayri-iliflkilendirme ve adalet.

Kendini belirleme olarak da adlandırılan özerklik, hastanın tıbbi bakım açısından kendisine en uygun olanı seçme hakkı olarak tanımlanır. Hastalar, bilinçli kararlar verebilmek için doğru ve eksiksiz bilgi verme hakkına sahiptir; bu, bakımdaki riskler, fayda ve alternatifler hakkında söylenecekleri içerir. Hasta kendi seçimini yapamıyorsa, belirlenmiş bir kişi kendisi için tıbbi kararlar almaya hazır hale getirilmelidir.

Yararlanma, hastanın yararına hareket etmek ya da iyi olanı yapmak olarak tanımlanır. Bu ilkeyi uygulamak için, hemşire, hastanın inanç, kültür, değer ve tercihlerinin farkında olmalıdır, çünkü bunlar, o birey için neyin iyi olduğuna karar vermeye yardımcı olur.

Mali olmayanlık, kasıtlı zararı önleme olarak tanımlanır. Hemşireler, hastanın kasıtlı bir zarara neden olabileceğini düşünürlerse güvensiz, yasadışı veya etik olmayan uygulamaları bildirmelidir. Örneğin, hemşireler genellikle teknolojik yollarla bir hastanın hayatını genişletme ikilemi ile karşı karşıya kalırlar. Hastanın yararlı ya da potansiyel olarak zararlı olanına karşı hastanın isteklerini tartarken, hemşire zor bir etik kararla karşı karşıya kalabilir.

Adalet, hemşirelerin yaşlılar, yoksullar ve engelliler dahil herkese adil davranılması zorunluluğu anlamına gelir. Amerikan İflas Enstitüsü’ne göre, sağlık sektörü mali, düzenleyici ve diğer zorluklarla karşı karşıya bulunuyor ve bu da yalnızca hastaları değil sağlık çalışanları için de etkili oluyor.