bir grup tanıtımının dezavantajları

Bir iş ortamında işbirliği, yaratıcılığı ve mesleki beceriyi geliştirebilir, ancak bazı dezavantajlar da gösterebilir. Örneğin, bir grup sunumunu tamamlamak için birlikte çalışması istenen çalışanlar, yol boyunca çatışmalarla karşılaşabilirler. Süreç iyi yönetilmezse stres, kaygı ve kızgınlık gelişebilir.

Bireyler grup halinde nihai ürün üzerinde kontrol sahibi olmadıklarını hissedebilirler. Meslektaşlarınızın rollerini zamanında yerine getireceklerini ve kaliteli bir sunum yapmalarına yardımcı olacağını ummalısınız. En başarılı sonuç için, grupları küçük tutmak iyi bir fikirdir. Bu, üyelerin birbirleriyle kolayca iletişim kurmasına ve işin etkili bir şekilde yapılmasını sağlar.

Gruplar bazen birlikte iyi çalışmayan insanları içerir. Çatışma, çelişkili mesleki görüş, güç mücadeleleri ve kişiliklerdeki farklılıklardan gelişebilir. Gerilimle dolu bir grup, bir sunuyu etkili bir şekilde bir araya getiremez. Üyeler, farklılıkları bir kenara koyamadıklarında, iş düşer. Güçlü bir grup liderinin varlığı, bu konuları, başarının tonunu belirleyerek, temel kurallar oluşturarak ve üyelerin farklılıklarını çözmeye yardımcı olarak azaltabilir.

Bazıları minimum yapanlara, diğerleri ise ağırlıklarını çekmeyenlere telafi etmek için daha çok şey yaptığında, grup üyeleri arasında kızgınlık gelişebilir. Çoğu işi yapanlar genelde sinir bozucu olurlar, özellikle herkes sonuçta iyi yapılmış bir sunum için krediyi paylaşırsa. Üyeler, statü güncellemeleri için düzenli toplantı yaparak ve herkesin görevde kalmasını sağlayarak, serbest dolaşımla mücadele etmek için birlikte çalışabilirler.

Bir grup insanı barındıran toplantılar zamanlamak zor olabilir. Zamanlama çakışmaları nedeniyle toplantılar iptal edildi veya ertelendiğinde sununun kalitesi ve geçerliliği düştü. Grup başkanları, projenin başında tekrar eden toplantı saatleri belirleyerek sorunları çözerek zamanlamalarını buna göre planlayabilirler.